1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

Код

По місяцях

Протягом звітного

 

Показники

рядка

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

року

 

1.               

Попередньо сплачені позивачем суми державного мита, що повертаються на його користь за рішенням суду (арбітражного суду)

7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.               

Суми одержаних штрафів, неустойок, пені

7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.               

Суми перевищення вартості коштів або майна одержаних власником корпоративних прав над балансовою вартістю таких корпоративних прав у разі повної ліквідації підприємства

7.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.               

Суми перевищення, одержані учасниками спільної діяльності (без створення юридичної особи) у разі припинення такої діяльності над сумою коштів або вартістю майна, які були передані для ведення спільної діяльності

7.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.               

Суми страхового відшкодування за застраховані збитки, яких зазнав об`єкт (власник)

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.               

Відсотків  (комісійних), набутих від  здійснення кредитно-депозитних операцій

7.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.               

Доходи від операцій лізингу (оренди)

7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.               

в тому числі оренди  (суборенди) землі

7.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.               

Доходи у вигляді пасивного прибутку, отриманого за межами митної території України

7.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.               

Інші доходи

7.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.               

Всього доходів (сума рядків з 7.1 по 7.10)

7.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.               

Проіндексовані валові доходи

7.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.               

Проіндексовані валові доходи за рік

7.13

 

 

 

 

 

Керівник підприємства___________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

Головний бухгалтер______________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

 

 

Додаток Є

 

Назва підприємства_______________________________________

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ