Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 

Показники

Код  рядка

За звітний рік

 

Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов'язані з діяльністю резидента - платника податку за межами України

36.1

 

 

 

Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов'язані з власним виробництвом спеціальних продуктів дитячого харчування

36.2

 

 

 

Інші відрахування

36.3

 

 

 

Сума амортизаційних відрахувань (сума рядків  36.1 - 36.3)

36.4

 

 

 

 

 

Керівник підприємства___________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

Головний бухгалтер______________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

 

 

 

 

Додаток О

 

Назва підприємства_______________________________________

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток, що оподатковується

 за різними ставками або не підлягає оподаткуванню

 

 

Показники

Код  рядка

За звітний рік

1.            

Прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсот-ків   (рядок 37 декларації),                                                            з нього:         

37.1

 

 

1.1.         

прибуток від виробництва власної сільськогосподарської  продукції (рядок 38 декларації)

37.2

 

 

2.            

Прибуток,що оподатковується за пільговою ставкою         (сума рядків 37.1, 37.5, 37.6),                                                            зокрема:

37.3

 

 

2.1.         

прибуток, отриманий за межами митної території України, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (для розрахунку заліку  податку, сплаченого за межами України) (рядок 9.2 додатка Є  -  рядок 29.2 додатка Л  -   рядок 36.1 додатка Н)

37.4

 

 

2.2.         

прибуток від продажу спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, що не підлягає оподаткуванню (рядок 9.1 додатка Є - рядок 29.1 додатка Л - рядок 36.2 додатка Н)

37.5

 

 

2.3.         

прибуток від інших доходів, що оподатковується за пільговою ставкою

37.6

 

 

 

 

 

Керівник підприємства___________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

Головний бухгалтер______________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток П

 

Назва підприємства_______________________________________

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ