Зміст документу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Про державну таємницю   1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   2

Стаття 1. Визначення термінів  2

Стаття 2. Законодавство України про державну таємницю   4

Стаття 3. Сфера дії Закону  4

Стаття 4. Державна політика щодо державної таємниці 4

Стаття 5. Компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у сфері охорони державної таємниці 4

Стаття 6. Здійснення права власності на секретну інформацію та її матеріальні носії 5

Стаття 7. Фінансування витрат на здійснення діяльності, пов’язаної з державною таємницею   5

Розділ II ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ 5

Стаття 8. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці 5

Стаття 9. Державні експерти з питань таємниць  7

Стаття 10. Порядок віднесення інформації до державної таємниці 9

Стаття 11. Рішення державного експерта з питань таємниць  10

Стаття 12. Звід відомостей, що становлять державну таємницю   10

Стаття 13. Строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці 11

Стаття 14. Зміна ступеня секретності інформації та скасування рішення про віднесення її до державної таємниці 11

Розділ III ЗАСЕКРЕЧУВАННЯ ТА РОЗСЕКРЕЧУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ 12

Стаття 15. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації 12

Стаття 16. Строк засекречування матеріальних носіїв інформації 12

Стаття 17. Оскарження рішення щодо засекречування матеріальних носіїв інформації 13

Розділ IV ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ 13

Стаття 18. Основні організаційно-правові заходи щодо охорони державної таємниці 13

Стаття 19. Єдині вимоги до матеріальних носіїв секретної інформації 13

Стаття 20. Дозвільний порядок провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, та режим секретності 13

Стаття 21. Режимно-секретні органи  15

Стаття 22. Допуск громадян до державної таємниці 17

Стаття 23. Відмова у наданні допуску до державної таємниці 18

Стаття 24. Перевірка громадян у зв’язку з допуском їх до державної таємниці 18

Стаття 25. Оскарження громадянином відмови у наданні допуску до державної таємниці 19

Стаття 26. Переоформлення та скасування допуску до державної таємниці 19

Стаття 27. Доступ громадян до державної таємниці 19

Стаття 28. Обов’язки громадянина щодо збереження державної таємниці 20

Стаття 29. Обмеження прав у зв’язку з допуском та доступом до державної таємниці 20

Стаття 30. Компенсація громадянам у зв’язку з виконанням робіт, які передбачають доступ до державної таємниці 21

Стаття 31. Обмеження на оприлюднення секретної інформації 21

Стаття 32. Обмеження щодо передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації 21

Стаття 33. Обмеження, пов’язані з державною таємницею, щодо перебування і діяльності в Україні іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, а також розташування та переміщення об’єктів і технічних засобів, що їм належать  21

Стаття 34. Особливості здійснення органами державної влади їх функцій щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею   21

Стаття 35. Технічний та криптографічний захисти секретної інформації 22

Стаття 36. Оперативно-розшукові заходи щодо охорони державної таємниці 22

Розділ V КОНТРОЛЬ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ    22

Стаття 37. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці 22

Стаття 38. Нагляд за додержанням законодавства про державну таємницю   22

Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ    22

Стаття 39. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю   22

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну таємницю

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 16, ст.93)

  ( Вводиться в дію Постановою ВР

    N 3856-XII ( 3856-12 ) від 21.01.94, ВВР, 1994, N 16, ст.94 )

  ( В редакції Закону

    N 1079-XIV ( 1079-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 49, ст.428 )

  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

    N 971-IV  (  971-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.361

    N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320 )

 

 

Цей Закон регулює суспільні відносини, пов’язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України.