§ 4. Ознаки, за якими право відрізняється від соціальних норм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 

первісно-суспільного ладу

Звичаї — правила поведінки, які склалися історично, стали звичкою внаслідок багаторазового повторення протягом тривалого часу. Право — це загальнообов’язкові правила поведінки загального характеру, захищені державою, виконання яких забезпечується її організаційною і примусовою діяльністю.

Праву, на відміну від соціальних норм первісного суспільства (звичаїв), притаманні такі ознаки:

1) виникнення права пов’язане з суспільними ситуаціями, що постійно повторюються, або з діяльністю судів, рішення яких починають захищатись державою;

2) правові норми, як правило, фіксуються в письмовому вигляді, мають спеціальні форми зовнішнього виразу — закони, прецеденти і т. ін. Звичаї не мали офіційних письмових джерел, існували у свідомості людей, передавалися з покоління в покоління;

3) право встановлює міру свободи в поведінці людей з чітким розмежуванням дозволеного, приписаного, забороненого. Звичаї не знали поділу на права і обов’язки;

4) на випадок порушення норм права застосовується державний примус, тоді як при порушенні соціальних норм первісно-суспільного ладу велику роль відіграє вплив сили авторитету, звички, внутрішнього переконання, громадського осуду.