* * *

1 2 3 4 5 

Таким чином, нова Конституція України закріпила і всебічно гарантувала якісно новий конституційний лад. В ній отримали якісно новий статус насамперед людина як найвища соціальна цінність; держава як суверенна, незалежна, демократична, соціаль­на, правова, унітарна; народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні; політичні партії як інститути формування і вира­ження політичної волі громадян. Поряд з новою політичною систе­мою одержали визнання і закріплення нові економічна, соціальна і духовна (культурна) системи.

Політична влада за новою Конституцією може здійснюватись лише трьома суб'єктами: безпосередньо народом, державою в особі відповідних органів державної влади і органами місцевого самовря­дування. Кожен вид влади (за суб'єктами) має здійснюватись лише у передбачених Конституцією і законами формах і способах.