Тема 7. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ. СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

Державні доходи - це сукупність грошових відносин по формуванню фінансових ресурсів держави шляхом розподілу і перерозподілу валового суспільного продукту. Вони призначені для виконання державних завдань.

 

Сукупність фінансових ресурсів Державного бюджету, місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, соціальних фондів, фондів державних підприємств і організацій та частини коштів держави в власності спільних підприємств складають дер¬жавні доходи.

 

Змістом державних доходів є грошові ресурси, які в про¬цесі розподілу і перерозподілу державного доходу надходять державі і використовуються нею для здійснення своїх функцій і завдань.

 

За структурою державні доходи являють собою сукупність окремих платежів і надходжень, об'єднаних у систему.

 

Класифікація доходів бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України:

 

1) податкові надходження;

 

2) неподаткові надходження:

 

— доходи від власності і підприємницької діяльності;

 

— адміністративні збори і платежі, доходи від неко-мерційного та супутнього продажу;

 

— доходи від штрафів та фінансових санкцій;

 

— інші неподаткові платежі;

 

3) доходи від операцій з капіталом;

 

4) трансферти.

 

Склад доходів Державного бюджету України згідно з Бюд¬жетним кодексом України:

 

1) доходи, які надходять відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові платежу, а також від плати за послуги бюджетних установ, продажі державних активів, проценти і дивіденди на частку державного майна;

 

2) гранти і подарунки;

 

3) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів. Правове регулювання державних доходів здійснюється Конституцією України, Законом України "Про місцеве самовря¬дування в Україні", Бюджетним кодексом України.

 

Мобілізація доходів забезпечується набором фінансово-правових норм, що регулюють відносини, які виникають при:

 

— встановленні та введенні податків, неподаткових доходів до бюджетів та цільових фондів;

 

— визначенні принципів мобілізації доходів, їх структури в бюджетній системі;

 

— справлянні податків та обов'язкових платежів;

 

— здійсненні контролю за надходженням коштів до бюджету;

 

— застосуванні уповноваженими органами санкцій за пору¬шення фінансового законодавства.