Розділ VI. Розрахунки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рахунок 60  «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

 

Рахунок 60 призначений для обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками за отримані ТМЦ, прийняті (виконані) роботи та спожиті послуги, включаючи надавання електроенергії, газу, пари, води тощо, а також з доставки або переробки матеріальних цінностей; ТМЦ, роботи та послуги, на які документи від постачальників або підрядчиків не надійшли (невідфактуровані поставки); отримані послуги з перевезення, а також за всі види послуг зв’язку.

Рахунок 60 кредитується на вартість фактично отриманих товарно-матеріальних цінностей, прийнятих робіт (послуг) у кореспонденції з дебетом рахунків по обліку цих цінностей або відповідних витрат.

Дебетується рахунок 60 на суми оплати рахунків у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, а на суми заліку попередньо виданого авансу — з рахунком 61 «Розрахунки по авансах».

 

Одержання ТМЦ за бартерним контрактом до відвантаження продукції господарські товариства відображають такими записами:

Дт 05 тощо Кт 60 — на договірну ціну одержаних ТМЦ (без ПДВ)

Дт 67/2 Кт 60 — на суму ПДВ

Дт 67/1 Кт 68 — на суму ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 31 Кт 48

Дт 48 Кт 83 — на вартість одержаних ТМЦ (без ПДВ)

Дт 62 Кт 46 — відвантажено продукцію (включаючи ПДВ)

Дт 46 Кт 67/1 — ПДВ

Дт 18 Кт 31

Дт 83 Кт 18 — вартість одержаних ТМЦ (без ПДВ) — валові витрати

Дт 68 Кт 67/2 — ПДВ (податковий кредит)

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 60 Кт 62 — покрито взаємну заборгованість по бартерному контракту.

 

Рахунок 61  «Розрахунки по авансах»

 

Рахунок 61 призначений для обліку розрахунків по виданих авансах під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт та по отриманих авансах під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт.

Для обліку авансів використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками по виданих авансах та частковій оплаті замовлень».

2. «Розрахунки з покупцями та замовниками по одержаних авансах та частковій оплаті замовлень».

 

Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

 

Рахунок 62 призначений для обліку розрахунків з покупцями та замовниками.

Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки в порядку інкасо».

2. «Розрахунки по планових платежах».

3. «Розрахунки з покупцями по продукції, не включеній до обсягу реалізації».

4. «Інші розрахунки».

Бартерний контракт, за яким відвантаження продукції передує одержанню матеріальних цінностей

Дт 62 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — на договірну ціну відвантаженої продукції (без ПДВ)

Дт 62 Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — на суму ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 18 Кт 60

Дт 05 тощо Кт 18 — одержані ТМЦ (без ПДВ) — валові витрати.

Дт 69 Кт 60 — ПДВ (податковий кредит)

Дт 80 Кт 62 — погашення взаємної заборгованості.

 

Рахунок 63 «Розрахунки по претензіях»

 

Рахунок 63 призначено для обліку розрахунків по претензіях, пред’явлених постачальникам, підрядчикам, транспортним та іншим організаціям, а також по пред’явлених їм та признаних (або присуджених) штрафах, пені та неустойках.

По дебету рахунка 63 відображаються суми пред’явлених претензій, а по кредиту — суми отриманих платежів у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

 

Рахунок 64 «Розрахунки по міжгосподарській кооперації»

 

Рахунок 64 призначено для обліку розрахунків між організаціями, які створили міжгосподарське підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції, ведення племінної справи, використання техніки, проведення будівельних, меліоративних робіт, ведення лісового господарства на добровільних засадах.

Цей рахунок використовують для обліку розрахунків між господарствами-пайовиками та міжгосподарським підприємством.

 

Рахунок 65 «Розрахунки по позабюджетних платежах»

 

Рахунок 65 призначений для обліку та узагальнення інформації про розрахунки з державними цільовими та позабюджетними фондами.

Субрахунки відкривають за видами платежів.

 

Рахунок 66 «Векселі видані»

 

Рахунок 66 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух векселів, виданих постачальникам та іншим кредиторам.

Заборгованість по розрахунках з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами, яка забезпечена виданими векселями, обліковується підприємством на рахунку 66 «Векселі видані». Аналітичний облік ведеться по кожному виданому векселю.

Видача векселів відображається записом по кредиту рахунка 66 у кореспонденції з рахунками 60 або 76.

Суму витрат у вигляді договірних процентів за відстрочку платежу векселедавець відображає по кредиту рахунка 66 і дебету рахунків 26,44,33.

Погашення заборгованості, забезпеченої виданими векселями, відображається по дебету рахунка 66 і кредиту рахунків по обліку грошових коштів.

 

Рахунок 67 «Податкові розрахунки»

 

Рахунок 67 було введено в План рахунків наказом МФУ від 01.07.97 р. №141 (зареєстровано в МЮУ 04.08.97 р. за №284/2088), яким затверджено Інструкцію з бухгалтерського обліку ПДВ.

Цей рахунок призначений для обліку даних та узагальнення інформації про суми податкових зобов’язань по сплаті ПДВ та суми податкового кредиту по ПДВ, на які підприємство має право зменшити податкове зобов’язання у разі, зокрема, одержання передоплати за продукцію, що підлягає відвантаженню; здійснення бартерних (товарообмінних) операцій.

 

Використовують субрахунки:

1. «З податкових зобов’язань».

2. «З податкового кредиту».

3. «З акцизного збору».

Дату виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт, послуг) визначено:

у п.п. 7.3.1 Закону «Про ПДВ»;

під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій — у п.п. 7.3.4.

Дату виникнення права платника податку на податковий кредит визначено:

у п. 7.5, п.п. 7.5.1 закону;

для бартерних (товарообмінних) операцій — у п.п. 7.5.3.

 

Рахунок 68 «Розрахунки з бюджетом»

 

Рахунок 68 призначений для обліку розрахунків з бюджетом по податках: ПДВ, акцизному збору, податку на прибуток підприємств, прибутковому податку з громадян, платі за землю, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, платежах за спеціальне використання прісних водних ресурсів тощо.

Субрахунки відкривають за видами платежів.

 

Рахунок 69 «Розрахунки по страхуванню»

 

Рахунок 69 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про розрахунки з Фондом соціального страхування, Пенсійним фондом, страховими організаціями.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки по соціальному страхуванню».

2. «Розрахунки по страхуванню майна».

3. «Розрахунки по індивідуальному страхуванню».

4. «Розрахунки з Пенсійним фондом».

 

Рахунок 70 «Розрахунки по оплаті праці»

 

Рахунок 70 призначений для обліку розрахунків з персоналом, який входить та який не входить до спискового складу підприємства, по оплаті праці (по всіх видах заробітної плати, преміях, допомогах та ін. виплат).

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Нарахована заробітна плата».

2. «Депонована заробітна плата».

Перелік виплат, які належать до фонду оплати праці (фонду основної зарплати, фонду додаткової зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, що входять до фонду оплати праці), визначено інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. №323.

 

Рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами»

 

Рахунок 71 призначено для обліку розрахунків з працівниками підприємства по сумах, які видані їм під звіт на адміністративно-господарські витрати, а також на службові відрядження.

Порядок видачі грошових коштів готівкою працівникам підприємства під звіт регулюється, зокрема, Порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Особи, які одержали готівку під звіт (у т. ч. на відрядження у межах України), зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства звіт про витрачені суми. Готівка, видана під звіт, але з певних причин не витрачена (частково або в повній сумі), має бути повернена до каси підприємства разом з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після видачі її під звіт (за відрядженнями — не пізніше 3 робочих днів після повернення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції — не пізніше 10 робочих днів з дня видачі її під звіт).

Якщо з каси підприємства його працівнику одночасно видана готівка на відрядження та кошти під звіт для вирішення у цьому відрядженні виробничих чи господарських питань (у тому числі і для закупівлі сільськогосподарської продукції), і при цьому строк відрядження перевищує один робочий день з дня видачі коштів під звіт, то підзвітна особа протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження повинна водночас подати до бухгалтерії підприємства звіт про суму, що була їй видана для вирішення виробничих чи господарських потреб, та авансовий звіт про витрачені кошти безпосередньо на відрядження.

Порядок відрядження та норми відшкодування витрат на відрядження регламентовано Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом МФУ від 13.03.98 р. №59 (зареєстровано в МЮУ 31.03.98 р. за №218/2658), та Постановою КМУ від 05.01.98 р. №10 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон».

 

Рахунок 72 «Розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку»

 

Рахунок 72 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про розрахунки з працівниками підприємства по сумах вчиненого матеріального збитку.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «По нестачах та крадіжках».

2. «По інших видах заподіяної шкоди».

Суми, які підлягають стягненню з винних осіб за нестачу товарно-матеріальних цінностей, відносяться в дебет рахунка 72 з кредиту рахунка 84 «Нестачі та втрати від псування цінностей» за обліковими цінами та кредиту рахунка 83 «Доходи майбутніх періодів» на різницю, яка підлягає стягненню з винної особи згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 22.01.96 р. №116.

 

Рахунок 73 «Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях»

 

Рахунок 73 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про всі види розрахунків з персоналом підприємства, крім розрахунків по оплаті праці, розрахунків з підзвітними особами та депонентами.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «За товари, продані в кредит».

2. «По позиках на індивідуальне житлове будівництво».

3. «По позиках на будівництво садових будиночків».

4. «По позиках молодим сім’ям».

5. «За формений одяг».

6. «По акціях трудового колективу».

7. «По доходах, отриманих на пайовий фонд членів організації орендарів».

8. «Заборгованість учасників по передплаті акцій».

 

Рахунок 74 «Розрахунки по приватизації»

 

Рахунок 74 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про розрахунки по приватизації.

 

Використовують субрахунок:

1. «Компенсаційні сертифікати».

 

Рахунок 75 «Розрахунки з учасниками»

 

Рахунок 75 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про всі види розрахунків із засновниками підприємства (акціонерами акціонерного товариства, учасниками господарського товариства, членами кооперативу тощо) по внесках у статутний фонд підприємства, по виплаті доходів тощо.

 

До цього рахунка можуть бути відкриті субрахунки:

1. «Розрахунки по внесках у статутний фонд».

2. «Розрахунки по доходах» та інші.

 

Рахунок 76 «Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами»

 

Рахунок 76 призначений для обліку розрахунків всякого роду операцій з дебіторами і кредиторами, які не були згадані в коментарях до рахунків 60-75, з різними організаціями по операціях некомерційного характеру (навчальними закладами, науковими організаціями тощо); з транспортними (залізничними та водними) організаціями за послуги, які оплачуються чеками; по депонованих сумах заробітної плати, премій та інших аналогічних виплат; по сумах, які утримані з заробітної плати працівників підприємства на користь різних організацій та окремих осіб на підставі виконавчих документів або постанов судових органів тощо.

 

Використовують такі субрахунки:

 1. «З організаціями та особами по виконавчих документах».

2. «З кооперативними та громадськими організаціями за придбані чи продані основні засоби».

3. «З іншими дебіторами та кредиторами всередині країни».

4. —

5. «Розрахунки по викупу оборотних фондів» (застосовують орендні підприємства).

6. «Розрахунки з різними іноземними дебіторами та кредиторами».

7. «По облігаціях державної позики».

8. «Розрахунки по спільній діяльності».

9. «Розрахунки з фінансовими органами по централізованій оплаті матеріально-технічних ресурсів» (застосовують підприємства АПК).

 

Рахунок 77 «Внутрішньовідомчі розрахунки по перерозподілу оборотних коштів та прибутку»

 

Рахунок 77 призначено для обліку даних та узагальнення інформації по розрахунках з вищестоящою організацією по перерозподілу оборотних коштів та прибутку.

 

Рахунок 78 «Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях»

 

Рахунок 78 призначено для обліку даних  та узагальнення інформації по розрахунках між підприємством та вищестоящою організацією управління по поточних операціях, які не пов’язані з перерозподілом оборотних коштів та прибутку.

 

Використовують субрахунки:

1. «По коштах в порядку надання фінансової допомоги».

2. «По централізованих фондах та резервах».

3. «По оплаті обладнання».

4. «По інших операціях».

 

Рахунок 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки»

 

Рахунок 79 призначено для обліку даних та узагальнення інформації по внутрішньогосподарських розрахунках.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунки з відділом капітального будівництва».

2. «Розрахунки з іншими господарствами».