Розділ V. Грошові кошти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рахунок 50 «Каса»

 

Рахунок 50 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у касах підприємства.

Порядок здійснення та оформлення касових операцій регулюється зокрема Порядком ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. №21, в редакції постанови від 13.10.97 р. №334 (зареєстровано в МЮУ 04.11.97 р. за №530/2334), із змінами і доповненнями.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Каса підприємства в національній валюті».

2. «Каса підприємства в іноземній валюті».

3. Операційна каса в національній валюті».

4. «Операційна каса в іноземній валюті».

 

Рахунок 51 «Розрахунковий розрахунок»

 

Рахунок 51 призначено для обліку даних про наявність грошових коштів у валюті України на розрахунковому рахунку підприємства в банку.

Порядок відкриття, здійснення операцій та закриття поточних рахунків визначено інструкцією №3 про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 27.05.96 р. №121, в редакції постанови від 04.02.98 р. №36.

Порядок здійснення та оформлення операцій по розрахунковому рахунку регулюється Інструкцією про безготівкові розрахунки в господарському обороті в Україні, затвердженою постановою Правління НБУ від 02.08.96 р. №204, із змінами і доповненнями. Використовують такі субрахунки:

1. «Розрахунковий рахунок».

2. «Розрахунковий субрахунок».

Операції по розрахунковому рахунку відображаються в бухгалтерському обліку на підставі виписок банку по розрахунковому рахунку та доданих до них грошово-розрахункових документів.

 

Рахунок 52 «Валютний рахунок»

 

Рахунок 52 призначено для обліку даних про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті на валютних рахунках в банках на території України та за її межами.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Валютний рахунок всередині країни».

2. «Валютні рахунки за кордоном».

3. «Транзитний валютний рахунок».

 

Рахунок 54 «Рахунки в банку по коштах на капітальні вкладення»

 

Рахунок використовують у випадку, коли підпри­ємство відкриває окремий рахунок для зберігання власних грошових коштів, призначених для капіталовкладень, для відображення наявності та руху цих коштів.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Спеціальний рахунок нецентралізованих коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень понад затверджений план».

2. «Спеціальний рахунок по зберіганню вільних нецентралізованих коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень».

3. «Спеціальний рахунок для фінансування будівництва за рахунок коштів інших організацій» (застосовують УКБ держадміністрацій (виконкомів), районних рад).

 

Рахунок 55 «Інші рахунки в банках»

 

Рахунок 55 призначений для обліку даних про наявність та рух грошових коштів в українській та іноземних валютах, які знаходяться на території України та за кордоном в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів), на особливих та інших спеціальних рахунках, а також про рух коштів цільового фінансування (надходжень), в тій їх частині, яка підлягає відокремленому зберіганню.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Окремий рахунок по капітальному ремонту».

2. «Акредитиви та окремі рахунки по вантажообороту».

3. «Рахунок в банку по доходах».

4. «Рахунок в банку по різницях в цінах».

5. «Інші рахунки в банках».

6. «Ощадні сертифікати».

7. «Приватизаційні папери».

8. «Імпортний депозит».

9. Приватизаційні кошти громадян».

10. Компенсаційні сертифікати» (субрахунки 9 та 10 застосовують орендні підприємства).

 

Рахунок 56 «Інші грошові кошти»

 

Рахунок 56 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про рух грошових коштів (переказів) в українській та іноземній валютах в дорозі, а саме грошових сум (переважно торгова виручка), внесених в каси банків або каси поштових відділень для зарахування на розрахунковий або інший рахунок підприємства, але ще не зарахованих за призначенням, а також про наявність та рух грошових документів, які знаходяться в касі підприємства (поштових та ін. марок, оплачених путівок в будинок відпочинку тощо).

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Грошові кошти в дорозі».

2. «Грошові документи».

3. «Власні акції, викуплені в акціонерів».

4. «Приватизаційні папери».

5. «Компенсаційні сертифікати» (застосовують інвестиційні фонди, далі — ІФ).

6. «Цінні папери для продажу» (застосовують торговці цінними паперами).

 

Рахунок 58 «Фінансові вкладення»

 

Рахунок 58 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух вкладень (інвестицій) підприємства.

Фінансові вкладення (придбання цінних паперів, облігацій, внески до статутних фондів інших підприємств тощо) підприємства на території України та за її межами оцінюються у балансі за фактичними витратами. При цьому, згідно з п.38 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, різниця між витратами на придбання облігацій і подібних їм цінних паперів та їх номінальною вартістю протягом періоду їх обігу рівномірно списується на результати фінансово-господарської діяльності. Бухгалтерські записи роблять відповідно до п.14 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Використовують субрахунки першого та другого порядку, відкриті відповідно за терміновістю (короткострокові, довгострокові) та видами вкладень.

 

Рахунок 59 «Векселі одержані»

 

Рахунок 59 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух векселів, одержаних від покупців та інших дебіторів (боржників).

Вексельний обіг регулюється такими нормативними актами: Постановою ВРУ від 17.06.92 р. №2470-XII «Про застосування векселів в господарському обороті Укра­їни»; правилами виготовлення і використання вексельних бланків, затвердженими постановою КМУ і НБУ від 10.09.92 р. №528 (із змінами); Листом НБУ №22001/85 від 25.02.93 р. «Про порядок проведення банками операцій з векселями»; Положенням про переказний і простий вексель, затвердженим постановою ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 р. №104/1341; Порядком проведення банками операцій з векселями (із змінами і доповненнями); Листом Департаменту бухгалтерського обліку та розрахунків НБУ №12-214/934-5548 від 19.09.96 р. «Про вексельні бланки»; листом НБУ №15010/48 від 22.02.95 р. «Роз’яснення до питань, пов’язаних з використанням векселів у господарському обороті», Листом МФУ №18-4116 від 12.08.92 р. «Про бухгалтерський облік вексельного обігу» (із змінами).