Розділ II. Виробничі запаси

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рахунок 05 «Матеріали»

 

Згідно з п. 51 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара, що використовується для пакування і транспортування продукції (товарів), інші матеріальні ресурси відображаються в обліку і звітності за їхньою фактичною собівартістю. Давальницька сировина відображається за балансом за цінами, вказаними у договорі.

Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається виходячи з витрат на їх придбання, включаючи сплату процентів за придбання в кредит, наданий постачальниками цих ресурсів, націнки (надбавки), комісійні винагороди, сплачені постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання і доставку, що здійснюються сторонніми організаціями.

Рахунок 05 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух належних підприємству сировини, матеріалів, тари та ін. цінностей.

 

При цьому використовують такі субрахунки:

1. «Сировина та матеріали».

2. «Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, конструкції та деталі».

3. «Інші матеріали».

4. «Тара та тарні матеріали».

5. «Мінеральні добрива та отрутохімікати».

6. «Біопрепарати та медикаменти».

7. «Матеріали, передані в переробку на сторону».

Для цілей податкового обліку, згідно з п. 5.9 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств», Міністерство фінансів розробило Порядок ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах) та затвердило його наказом від 11.06.98 р. №124 (зареєстровано в Мін’юсті 03.07.98 р. за № 417/2857).

Відповідно до цього Порядку усі платники податку на прибуток підприємств, крім виробників сільськогосподарської продукції, за результатами звітного (податкового) кварталу складають відомості про балансову вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів.

Відомості подаються платником податку до податкового органу за місцезнаходженням платника податку разом з податковою декларацією про прибуток підпри­ємства.

Облік приросту (убутку) товарних і матеріальних ресурсів ведеться тільки щодо тих товарних запасів і матеріальних ресурсів, витрати на придбання яких відповідно до закону включаються до складу валових витрат.

Якщо балансова вартість товарних запасів і матеріальних ресурсів на кінець звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, то різниця вираховується із суми валових витрат платника податку в цьому звітному кварталі.

Якщо ж навпаки, різниця додається до складу валових витрат.

 

Надходження сировини, матеріалів, палива, малоцінних та швидкозношуваних предметів виробничого призначення з наступною оплатою господарські товариства відображають записами:

Дт 18      Кт 60

Дт 05, 06, 12          Кт 18 — на суму рахунків постачальників (без ПДВ)

Дт 68      Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 60      Кт 51 — оплачено рахунки постачальників (включаючи ПДВ)

У разі попередньої оплати записи будуть такими:

Дт 18      Кт 51

Дт 61      Кт 18 — попередня оплата вартості матеріальних цінностей (без ПДВ) — валові витрати

Дт 68      Кт 51 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 61      Кт 67/2 — ПДВ

(якщо податкову накладну не одержано, роблять записи

Дт 18      Кт 51

Дт 61      Кт 51 — ПДВ

Дт 61      Кт 18, і лише після одержання податкової накладної виникає право на податковий кредит.

Дт 68      Кт 67/2).

Дт 05, 06, 12          Кт 60 — одержані сировина, матеріали, паливо, МШП від постачальників (без ПДВ)

Дт 67/2   Кт 60 — ПДВ

Дт 60      Кт 61

 

Рахунок 06 «Паливо»

 

Рахунок 06 призначений для обліку даних про наявність та рух належних підприємству паливних мате­ріалів.

На рахунку 06 обліковують наявність та рух нафтопродуктів (нафта, дизельне паливо, гас, бензин тощо), мастильних матеріалів, призначених для експлуатації транспортних засобів, технологічних потреб виробництва, виробітку енергії та опалення будинків, твердого (вугілля, торф, дрова тощо) та газоподібного палива.

Відходи та залишки, одержані в процесі виробництва (деревина, тирса, обрізки тощо), які використовуються як паливо, також відображають на рахунку 06.

Використовують такі субрахунки:

1. «Нафтопродукти».

2. «Тверде паливо».

3. «Інші види палива».

 

Рахунок 07 «Будівельні матеріали та устаткування до установки»

 

Рахунок 07 призначений для обліку даних та узагальнення інформації підприємствами, які здійснюють капі­тальні вкладення, про наявність та рух матеріалів, використаних безпосередньо в процесі будівельних та монтажних робіт, для виготовлення будівельних деталей, для спорудження й обробки конструкцій і частин будинків та споруд, будівельні конструкції та деталі, а також інші матеріальні цінності, необхідні для потреб будівництва (вибухові речовини тощо).

Використовують такі субрахунки:

1. «Матеріали».

2. «Конструкції та деталі».

3. «Устаткування до установки вітчизняне».

4. «Устаткування до установки імпортне».

 

Рахунок 08 «Запасні частини»

 

Рахунок 08 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність запасних частин, призначених для виробництва, та рух запасних частин, придбаних або виготовлених для власних потреб, для проведення ремонту, заміни спрацьованих частин машин, устаткування, транспортних засобів тощо, а також обмінного фонду автомобільних шин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, створеного в ремонтних підрозділах підпри­ємств, на технологічних обмінних пунктах та ремонтних заводах.

Використовують такі субрахунки:

1. «Запасні частини».

2. «Обмінний фонд».

 

Рахунок 09 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

 

Рахунок 09 призначений для обліку даних про наявність та рух молодняку тварин, які належать під­приємству; дорослих тварин, які знаходяться на відгодівлі та в нагулі; птахів; звірів; кроликів; сімей бджіл; дорослої худоби, вибракуваної з основного стада для реалізації; худоби, прийнятої від населення для реалізації.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Молодняк тварин».

2. «Тварини на відгодівлі».

3. «Птиця».

4. «Звірі».

5. «Кролі».

6. «Сім’ї бджіл».

7. «Доросла худоба, вибракувана з основного стада для реалізації».

8. «Худоба, прийнята від населення для реалізації».

 

Рахунок 10 «Насіння та корми»

 

Рахунок 10 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух насіння, товарно-садивного матеріалу та кормів як власного виробництва, так і купованих (придбаних).

Використовують такі субрахунки:

1. «Насіння».

2. «Садивний матеріал».

3. «Корми».

 

Рахунок 11 «Майно в оренді»

 

Рахунок 11 вперше з’явився у Порядку відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов’язаних з приватизацією та орендою державних підприємств, затвердженому наказом МФУ від 16.12.93 р. №109. Пізніше в цей Порядок було внесено зміни та доповнення, після чого орендодавці ЦМК почали обліковувати зазначену в передаточному балансі залишкову вартість основних фондів, що передані в оренду; вартість оборотних матеріальних засобів, які підлягають викупу, та вартість грошових коштів та цінних паперів з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості, які надаються в кредит, на окремих субрахунках.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Майно в оренді» (застосовують орендодавці ЦМК).

2. «Орендні зобов’язання до надходження» (застосовують орендодавці фінансової оренди).

3. «Оборотні фонди до викупу» (застосовують орендодавці ЦМК).

4. «Орендний кредит» (застосовують орендодавці ЦМК).

 

Рахунок 12 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

 

Рахунок 12 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), які належать підприємству.

Ці предмети згідно з п. 47 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні обліковуються на підприємствах як засоби в обороті. У цьому ж пункті наведено їх перелік.

До МШП належать предмети вартістю до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одиницю за ціною придбання незалежно від терміну служби, за винятком сільськогосподарських машин і знарядь, будівельного механізованого інструменту, робочої та продуктивної худоби, які є основними засобами незалежно від їх вартості, а також предмети з терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості.

Предмети вартістю до 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одиницю списуються на видатки в міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію.

На рахунку 12 також враховуються підприємством тимчасові (нетитульні) споруди та пристрої, пристосування та обладнання, які експлуатуються.

МШП враховуються за їх первісною вартістю, що складається з витрат на придбання, спорудження або виготовлення.

Сума зносу цих засобів та предметів на підприємстві відображається в обліку і звітності окремо.

Застосовуються такі субрахунки:

1. «МШП на складі».

2. «МШП в експлуатації».

3. «Тимчасові (нетитульні) споруди та пристрої».

 

Рахунок 13 «Знос МШП»

 

Рахунок 13 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про знос МШП, які знаходяться в експлуатації, а також предметів прокату, врахованих на рахунку 41 «Товари».

Порядок нарахування зносу по МШП та їх бухгалтерського обліку регулюється пунктом 48 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та пунктами 7-12 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

 

Використовуються такі субрахунки:

1. «Знос МШП».

2. «Знос тимчасових (нетитульних) споруд та пристроїв».

3. «Знос предметів прокату» (застосовують підпри­ємства, які здійснюють послуги прокату).

 

Рахунок 14 «Переоцінка товарно-матеріальних цінностей»

 

Рахунок 14 призначено для обліку даних про результати переоцінки цінностей, які відносяться до засобів в обороті (матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, товари тощо).

Проведення переоцінки регламентується Постановою КМУ і НБУ від 19.04.93 р. №279 «Про нормативи запасів ТМЦ державних підприємств і організацій та джерела їх покриття», а також листом Мінекономіки та Мінфіну №37-20/248/07-104 від 31.05.93 р. (із доповненнями) «Порядок проведення дооцінки залишків ТМЦ».

З питання проведення уцінки та відображення цих операцій в бухгалтерському обліку слід керуватися пунктом 54 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та Положенням про порядок уцінки та реалізації продукції, що залежалася, та продукції виробничо-технічного призначення, затвердженим наказом Міекономіки та Мінфіну від 10.09.96 р. № 120/190 (зареєстровано в Мін’юсті 19.09.96 р.).

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Переоцінка виробничих запасів».

2. «Переоцінка МШП».

3. «Переоцінка незавершеного виробництва».

4. «Переоцінка готової продукції».

5. «Переоцінка товарів».

 

Рахунок 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей»

 

Рахунок 15 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про заготівлю та придбання матеріальних цінностей, які відносяться до засобів в обігу (включаючи МШП та ін.).

 

Рахунок 16 «Транспортно-заготівельні витрати»

 

Рахунок 16 призначено для підприємств та організацій, що заготовляють сільськогосподарську продукцію, для обліку операційних та загальнозаготівельних затрат на заготівлю (закупівлю) сільськогосподарської продукції для її обробки або переробки; худоби та птиці скотозаготівельними та скотовідгодівельними організаціями; матеріалів, спеціально виділених заготівельними пунктами та агентствами.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Операційні витрати».

2. «Загальнозаготівельні витрати».

3. «Утримання заготівельних та приймальних пунк­тів».