ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Вступ                                                                                                                   3                                                                                                    

Розділ 1 Становлення податкової міліції в Україні.

1.1.Сучасна податкова політика та становлення податкової міліції.           10

1.2. Зарубіжний досвід діяльності податкових органів.                                27

 

Розділ 2 Правове регулювання та організація діяльності

податкової міліції в Україні.

2.1. Правове регулювання діяльності податкової міліції в Україні.            45

2.2. Правовий статус та місце податкової міліції в системі

державних органів.                                                                                           70

2.3. Проблеми організаційно-штатної побудови податкової міліції.          99

 

Розділ 3 Повноваження податкової міліції.

3.1. Загальна характеристика повноважень податкової міліції.                 119

3.2. Юрисдикційні повноваження податкової міліції.                                144

 

Висновки                                                                                                        163

Список використаних джерел                                                                    171