Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

                                                                                                 На правах рукопису

 

Сараскіна ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

                                                                                                             УДК  347.73

 

Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні

 

 

спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і

            процес; фінансове право

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

 

                                                                     Науковий керівник                                                                             

                                                                   Бандурка   Олександр   Маркович,

                                                                    доктор юридичних наук, професор

 

 

Харків – 2000