СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Декларація про державний суверенітет України //Відомості Верховної Ради Української Радянської  Соціалістичної Республіки. – 1990. - № 31.- Ст. 429

Про економічну самостійність Української Радянської  Соціалістичної Республіки: Закон Української Радянської  Соціалістичної Республіки // Відомості Верховної Ради Української Радянської  Соціалістичної Республіки. – 1990. - № 34. – Ст. 499

Про власність: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської  Соціалістичної Республіки. – 1991. - № 20. - Ст. 249

Про підприємства в Україні: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської  Соціалістичної Республіки. – 1991.- № 24. - Ст. 272 

Про підприємництво: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської  Соціалістичної Республіки. - 1991. -  № 14. - Ст. 168

Про господарські товариства: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської  Соціалістичної Республіки. - 1991. - № 49.- Ст. 682

Давидов Г., Котькало О. Підвищення ролі податкової служби у системі національного фінансового контролю України //Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України //Матеріали науково-практичної конференції. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України. -1999. – С. 201

Вдовиченко М. Податкова політика як інструмент макроекономічного регулювання //Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України //Матеріали науково-практичної конференції. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України. -1999. – С. 179-182

Про систему оподаткування: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської  Соціалістичної Республіки. - 1991.-  № 39. - Ст. 510

 Про оподаткування доходів підприємств і організацій: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1992. -  № 23. - Ст. 333

 Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1995. -  № 4. - Ст. 28

 Про податок на добавлену вартість: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1992. -  № 14. - Ст. 184

 Про систему оподаткування: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 16. - Ст. 119

 Якушник І. Особливості розвитку та шляхи удосконалення системи оподаткування в Україні //Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України //Матеріали науково-практичної конференції. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України. -1999. – С. 148-150

 Білоус В. Місце сучасної податкової політики серед чинників детінізації економіки //Збірник наукових праць УФЕІ. – 1998. - № 2(3). - С. -16 

 Бородюк В., Турчинов О., Приходько Т. Оцінка масштабів тіньової економіки та її вплив на динаміку макроекономічних показників // Економіка України. - 1999. - № 11. –С. 4 - 16

 Теневая экономика: опыт криминологического исследования /А.А. Горщак, Э.А. Дидоренко, В.М. Иванов и др. – Луганск: РИО ЛИВД, 1997. -  203 с.

 Лондар С. Розрахунок коефіцієнта тінізації економіки регіону на базі статистичної податкової інформації. //Збірник наукових праць УФЕІ. – 1998. - № 2(3). – С. 356 - 361

 Рябченко О.П. Проблеми тінізації економіки в період формування ринкових відносин: Курс лекцій. - Х.: Університет внутрішніх справ, 1998. – 68 с.

 Шморгун О. Механізм легалізації тіньової економіки у контексті реформування грошово-фінансової системи //Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України //Матеріали науково-практичної конференції. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України. -1999. – С. 346 - 349

 Про Основні напрями політики щодо грошових доходів населення України: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 32. – Ст. 1662   

 Концепція реформування податкової системи України //Голос України. – 2000. - № 44

 Про державну податкову службу в Україні: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1994. -  № 15. - Ст. 84

 Про заходи щодо легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки: Указ Президента України //Урядовий кур’єр. – 2000. - № 61

 Про підсумки економічного та соціального розвитку за 1 квартал 2000 року: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 2000. - № 18. – Ст. 750    

  Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами: Указ Президента України //Урядовий кур’єр, 23 червня 1994 р.

 Андрушко П. Валюта за кордоном //Закон і бізнес. – 2000. - № 2

 Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України //Зібрання Постанов Уряду України. - 1994. – № 2. – Ст. 30

Ляхович В. Податкова міліція – діє: (Створення служби по боротьбі з кримінальним приховуванням доходів від оподаткування) //Вісник податкової служби України. – 1995. - № 1

 Про утворення Державної податкової Адміністрації України та Місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента України //Урядовий кур’єр. – 1996. - № 161-162

Питання державних податкових адміністрацій: Указ Президента України //Бандурка О.М., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р., Сараскіна Т.В. Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. - Харків: Університет внутрішніх справ, - 1999. – С. 18

 Бандурка О.М., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р., Сараскіна Т.В. Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. - Харків: Університет внутрішніх справ, - 1999. – 268 с.

 Конституція України: Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. -  № 30. - Ст. 141

 Яблонський В. Податкова поліція має право…//Голос України. – 1997. - № 171

 Яблонський В. Податкова поліція незаконно взяла на себе функції органів дізнання //Галицькі контракти. – 1997. - № 33

 Захарко М. Податкова поліція – це все ж не кримінальна міліція //Галицькі контракти. – 1998. - № 4

 Про внесення змін до Закону України про державну податкову службу в Україні: Закон України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 6. – Ст. 210

 Податкова міліція: друге дихання //Вісник податкової служби України. – 1998. - № 5

 Шершель Л. Налоговая полиция стала милицией //Деловая Украина. – 1998. - № 16 

 Финансы: Учебник для вузов/ под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. –  527 с.

 Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. - К.: ЮРІНКОМ, 1997 р. –  143 с.

 Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира (справочник) – М.: Фонд «Правовая культура», 1995.- 240 с.

 Платонова Л. Зарубежный опыт США //Налоговая полиция. - 1999. – № 9

 Шальнов А. У налогового инспектора права полицейского: (США) // Известия. – 1993. – 17 апреля

 Проневич А. Полицейская деятельность налоговой службы США: современность //Преступление и наказание. – 2000. - № 12

 М. Дункан, Ч. Маклур. Американская налоговая служба: децентрализованная система //Российский экономический журнал. – 1997. - № 3

 Кушнарєва Т.Е., Кучерявенко М.П. Система податкових органів України. – Х.: Торсін, 2000. – 293 с.

 Телятников Н.Б. Из опыта работы налоговых служб Германии //Финансы. – 1993. - № 10

 Дудоров О. Кримінальне переслідування податкових злочинів (за законодавством Федеративної Республіки Німеччини) //Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. – № 2

  Налоговая полиция. – 1999. - № 11                                                             

 Кириенко Н. Налоговая система Испании //Вестник налоговой службы Украины. - 1999.-  № 47

 Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов./ Под ред. проф. Князева В.Г. , проф. Черника Д.Г., М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.- 191 с.

 Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебник. под  редакцией Засл. деятеля науки Рос. Федерации, доктора юр. наук, профессора В.П. Божьева – М.: Издательство «СПАРТАК», 1996. – 286 с.

О федеральных органах налоговой полиции: Закон Российской Федерации //Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993.- № 29. – Ст. 1114

 Добрушкин Б. Будем знакомы: московская налоговая полиция //Экономика  и жизнь. – 1994. - № 4

 О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции» и уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный Закон Российской Федерации //Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 51. – Ст. 4973

 Алмазов С. Новые полномочия налоговой полиции: Комментирует директор федеральной службы налоговой полиции России //Российская газета. – 1995. – 27 дек.

 Кучеров И.И. Налоговые преступления. – М.: Учебно-консультационный центр «Юр.Инфор», 1997.-  215 с.

 Вечернин Д.А. Административно-правовой статус федеральных органов налоговой полиции: Автореф. дис…канд. юрид. наук – Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 1999. – 23 с.

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. - М.: «Статут», 1999. –  125 с.

 Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейным приложением нормативных актов. – М.: Издательская группа НОРМА- ИНФРА.М, 1999. – 824 с.

 Об утверждении Положения о прохождении службы в органах налоговой полиции Российской Федерации: Постановление Верховного Совета Российской Федерации //Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993.- № 29. – Ст. 1110

 Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник /Під ред. ак. АПрН України, доктора юр. наук, професора В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 317 с.

 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

 Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999. – 712 с.

 Общая теория права и государства: Учебник /Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 1999. – 520 с.

 Проблемы теории государства и права: Учебное пособие /Под ред. доктора юр. наук, профессора М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 1999. – 504 с.

 Теория государства и права: Курс лекций /Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1999. – 672 с.

 Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт, 1998. – 416 с.

 Полюхович В.І. Структура і діяльність державної податкової служби   в Україні: організаційно-правовий аспект: Автореф. дис…канд. юрд. наук 12.00.07 /Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К., 1998. – 20 с.

 Про міліцію: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської  Соціалістичної Республіки. – 1991. - № 4. - Ст. 20

 Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 167 с.

 Кримінальний кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 1997. – 167 с.

 Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за незаконне виготовлення, підробку марок акцизного збору або вчинення інших протиправних дій, пов’язаних з використанням цих марок: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 52. – Ст. 294

 Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України  //Відомості  Верховної  Ради  України. – 1993. - № 35. –  Ст. 358

 Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України  //Відомості  Верховної  Ради  України. – 1992. - № 22. –  Ст. 303

 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України  //Відомості  Верховної  Ради  України. – 1994. - № 11. –  Ст. 50

 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки  про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно: Закон України //Відомості  Верховної  Ради  України. – 1996. - № 44. –  Ст. 228

 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно: Закон України //Відомості  Верховної  Ради  України. – 1999. - № 17. –  Ст.  120

 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно: Закон України //Відомості  Верховної  Ради  України. – 1994. - № 52  . –  Ст. 457

 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного  оподаткування та попередження податкових  ухилень  стосовно  податків на доход і майно: Закон України //Відомості  Верховної  Ради  України. – 1998. - №  23 . –  Ст.  123    

 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових  ухилень стосовно податків на доходи і капітал: Закон України //Відомості  Верховної  Ради  України. – 1996. - № 50. –  Ст. 273

 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №  36. –  Ст. 275        

 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про співробітництво і взаємодопомогу з питань додержання податкового законодавства: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №  36. –  Ст.  322

 Про ратифікацію Договору між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 16. –  Ст. 74

 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про арешт і конфіскацію доходів та знарядь, пов'язаних зі злочинною діяльністю, за винятком незаконного обігу наркотиків: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №  52. –  Ст. 299

 Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 30. – Ст. 1119

 Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами: Указ Президента України //Вісник податкової служби України. – 1999. - № 44. – С. 39-42

 Про внесення змін до Указу Президента від 12 червня 1995 року № 436 “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 19. – Ст. 817

 Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки: Указ Президента України. – 1996. - № 837                

 Про деякі зміни в оподаткуванні: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 32. – Ст. 1202

 Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 19. – Ст. 685

 Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1997. - № 22. – С. 69

 Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України: Постанова Кабінету Міністрів України. - 1996 . - № 1385

 Про форму одягу осіб начальницького складу підрозділів податкової міліції органів державної податкової служби: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 24. – Ст. 892

 Про затвердження Положення про спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 8. – Ст. 298                                    

 Про проходження служби особами начальницького складу податкової міліції та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України //Урядовий кур’єр. - 1998. -  № 216-217

 Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності державної податкової служби: Постанова Кабінету Міністрів України //Зібрання законодавства України. Серія 1: Постанови Кабінету Міністрів України. – 1999. - № 4. – Ст. 197

 Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 50. – Ст. 2434

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 50. – Ст.   2435

Про затвердження Порядку вилучення готівки у платника податків, який має податкову заборгованість: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 25. – Ст. 924

Про   затвердження   Порядку   звернення   стягнення   на   рухоме майно,   що   перебуває   у   податковій   заставі,   для    погашення податкової заборгованості платника податкiв (крім фізичних осіб - суб’єктів  підприємницької  діяльності)  та реалізації такого майна: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 25. – Ст. 925

Про комплекс заходів, спрямованих на збільшення дохідної частини бюджетів та недопущення ухилень від оподаткування: Постанова Кабінету Міністрів України. – 1998. - № 2003.

Про затвердження Порядку застосування непрямих методів визначання обсягу операцій, що обкладаються податком на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 51. – Ст. 1877

Про призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 1997: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 22

Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України //Зібрання Постанов Уряду України. – 1993. -№  1-2 . - Ст. 28

Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків: Наказ Державної податкової адміністрації України //Офіційний вісник України. – 1998.  -  № 11. – Ст. 431

Про затвердження деяких нормативних актів з питань приймання, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень, та іншої інформації про злочини: Наказ Державної податкової адміністрації України //Офіційний вісник України. – 1998.  -  № 29. – Ст. 1109

Про затвердження Інструкції про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України у підприємств, установ та організацій документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів: Наказ Державної податкової адміністрації України //Вісник податкової служби. – 1999. - № 7. – С. 35-38

 Про внесення змін до Інструкції про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби: Наказ Державної податкової адміністрації України //Офіційний вісник України. – 2000.  -  № 13. – Ст. 544

Про порядок надання органам державної податкової служби установами банків інформації про наявність і рух коштів на рахунках клієнтів (на вимогу) та інформації про здійснення разових грошових операцій у великих розмірах: Наказ Державної податкової адміністрації України // Офіційний вісник України. – 1998. -  № 41. – Ст. 1536

Про визнання недійсним наказу Державної податкової адміністрації України від 27 серпня 1998 року N 415: Рішення Вищого арбітражного суду України. – 1999. - № 1/1

Про створення належних умов органам Державної податкової адміністрації України щодо контролю з питань оподаткування, належного забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України та вдосконалення порядку обміну інформацією між Національним банком України, комерційними банками та їх установами і - органами Державної податкової адміністрації України: Постанова Правління Національного банку України //Офіційний вісник України. - 1999. - № 51. – Ст. 2562

Тодыка Ю.Н., Супрунюк Е.В. Конституция Украины – основа стабильности конституционного строя и реформирования общества. - Симферополь: Таврия, 1997. -  312  с.

Исполнительная  власть в Российской Федерации: Проблемы развития  /Отв. ред. Бачило И.Л. – М.: Юристъ, 1998. – 432 с.

Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади: Указ Президента України //Урядовий кур’єр. – 1996. - № 58-59

Пасенюк О. Реформування адміністративного права – важливий напрям правової політики  //Право України. - 1998. - № 7

Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: 1998. - 60 с.

Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

Скакун О.Ф. Подберезский Н.К. Теория права и государства: Учебник. – Харьков: Нац. юрид. акад. України, 1997. – 496 с.

Мельник М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність. – К.: Атіка, 2000

Проценко Т., Шамрай В., Форостовець В. Становлення податкової міліції в контексті модернізації, реформування та розвитку Державної податкової служби України //Збірник наукових праць УФЕІ //Науковий вісник. – 1998. - № 2

Алексеев С.С. Государство и право. – М.: Юр. лит., 1994

Марочкін І.Є., Сибільова Н.В. та ін. Організація судових та правоохоронних органів: Навчальний посібник. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 1996. –  138 с.

Энциклопедический юридический словарь /Под общей ред. В.Е. Крутских - 2-е изд. – М.: ИНФРА –М, 1998. - 368 с.

Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник /Под  редакцией Засл. деятеля науки  Рос. Федерации, доктора юр. наук, профессора В.П. Божьева. – М.: Издательство «СПАРТАК», 1996. – 286 с.

Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник /Под ред. проф. А.М. Бандурки. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 350 с.

Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 525 с.

Финансовое право: Учебник  /Под ред. О.Н. Горбуновой. – М.: Юристъ, 1996. – 400 с.

Грачева Е.Ю. Финансовое право: схемы, комментарии: Учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 1999. – 96 с.

Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування: Закон України  //Відомості Верховної Ради України. -  1999. - № 31. – Ст. 249

Про затвердження положення про Головне управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України: Лист Державної податкової адміністрації України //Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. – 268 с.

Про державну службу: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – Ст. 490

Теньков С., Матеріальна відповідальність податкових органів //Вісник податкової служби України. - 2000. - N 5. - с.58-60.

Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України //Відомості Верховної Ради України. -  1999. - № 34. – Ст. 274

Про Державний бюджет України на 2000 рік: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 14-15-16. - ст.121

Про затвердження Порядку виділення у 2000 році бюджетних асигнувань на забезпечення діяльності органів державної податкової служби та установ, підвідомчих Державній податковій адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 2000. - № 12. – Ст. 470

Результати роботи податкових органів по боротьбі зі злочинністю в сфері оподаткування та мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів у 1999 році: Звіт Державної податкової адміністрації України. – К.: Державна податкова адміністрація України, 2000. – 20 с.

Сараскіна Т. Проблеми взаємодії державних органів у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки //Міліція України. – 1999. - № 1-2

Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 576 с.

Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем //Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 1. Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М.: Политиздат, 1991. – 627 с.

Авер’янов В.Б Цвєтков В.В., Шаповал В.М. та ін. Державне управління. Теорія і практика. – К.: Юрінком Інтер, 1998. –  431 с.

Рассел Б. Человеческое познание //Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 1. Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М.: Политиздат, 1991. – 627 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України //Голос України. – 2000. - № 94. – 30 травн.

Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины. – Харьков: Одиссей, 1999. - 223 с.

Старилов Ю.Н. Служебное право. - М.: БЕК, 1996.- 683 с.

Про затвердження Положення про Слідче управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України: Наказ Державної податкової адміністрації України //Бандурка О.М., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р., Сараскіна Т.В. Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. - Харків: Університет внутрішніх справ, - 1999. – С. 56-60

Про затвердження Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби: Наказ Державної податкової адміністрації України  //Бандурка О.М., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р., Сараскіна Т.В. Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. - Харків: Університет внутрішніх справ, - 1999. – С. 61-72

Жвалюк В.Р. Піскун С.М. Сухов Ю.М. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів про злочини, пов’язані з ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. – К.: “Преса України”, 1999. – 62 с.

Про боротьбу з корупцією: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 34. – Ст. 266

Про концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 17

Стосовно прав платників податкiв у взаємовідносинах з податковими органами: Лист Державної податкової адміністрації України //Налоговый-банковский-таможенный Консультант. – 2000. - № 3

Про застосування електронних контрольно-касових книг при розрахунках  із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 33. – Ст. 155

Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 40. – Ст. 297

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 20. – Ст. 82

Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 46. – Ст. 345

Про заходи щодо забезпечення погашення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами і повернення кредитів: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 52. -     Ст. 2593

Про заходи щодо упорядкування реалізації рухомого майна в рахунок погашення податкової заборгованості: Наказ Державної податкової Адміністрації України //Вісник податкової служби України. – 1999. - № 42

Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів: Лист Вищого арбітражного суду України //Бізнес. Бухгалтерія. – 1999. - № 49. – С. 55

Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв: Постанова Пленуму Верховного Суду України //Вісник Верховного Суду України. -  1999. - № 3. – С. 11-16

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. – Ст. 364

Кодекс України про адміністративні правопорушення //Зібрання законодавства України: Звід Законів України. – 1999. - № 5

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. Посібник / За заг. ред. доц. А.Т. Комзюка. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1998.- 78 с.

Пиголкин А.С. Общая теория права. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. – С. 383

Козлов Ю.М., Попов Л.Л. (под ред.) Административное право: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. 728 с.

Кротюк В., Іоффе А., Лук’янець Д. Фінансові санкції та адміністративна відповідальність: проблема співвідношення //Право України. – 2000. - № 5. - с. 29-33

Белинский Е.С. Вопросы вины в налоговом законодательстве //Государство и право. – 1996. - № 6

Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії і практики //Право України. – 1999. - № 9

Шулева Г.Г. Административная ответственность за налоговые нарушения //Бухгалтерский учет. – 1996. - № 1

Лилак Д. Адміністративна і цивільно-правова відповідальність юридичних осіб у сфері економічних відносин (колізії теорії і проблеми практики) //Право України. – 2000. - № 1

Пишний А.Г. Фінансово-правова відповідальність, як інститут фінансового права.  Правознавство. Зб. наук. праць. – Чернівці. ЧДУ, 1997. – 224 с.

Телятник Л. О теоретических истоках проблем применения ответственности при нарушениях налогового законодательства //Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. -  № 11. - С. 29-30

Тернова Л.В. Налоговая ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности //Финансы. – 1998 . - № 9. - С. 27-30

Курбатов А. Вопросы применения финансовой ответственности за нарушения налогового законодательства // Хозяйство и право. – 1995. - № 2

Зуб И. О правовой природе финансовых санкций //Предпринимательство, хозяйство, право. – 1997. - № 3. – С. 7-10

Фінансове право: Підручник/ (Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відповідальний ред. Л.К. Воронова.- Х.: Фірма “Консум”, 1998. - 496 с.

Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - Х.: Консум, 1997. – 432 с.

Питання Міністерства фінансів України: Постанова Кабінету Міністрів України //Зібрання Постанов Уряду України. –1993. - № 7. – Ст. 150

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 13. – Ст. 110

Питання Державного казначейства: Постанова Кабінету Міністрів України //Зібрання постанов Кабінету Міністрів України. – 1995. - № 11. – Ст. 262

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184

Про стягнення не внесених в строк податків та неподаткових платежів: Декрет Кабінету Міністрів України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 114

Евстегнеев Е.Н. Основы налогообложения и налогового права. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. - 120 с.

Сараскіна Т.В. Фінансова відповідальність як вид юридичної відповідальності (постановка питання) //Вісник Університету Внутрішніх справ. – 2000. – Вип.11