Доходи від врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 

Код

По місяцях

Протягом звітного

 

Показники

рядка

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

року

 

1.               

У разі неповернення платникові податку заборгованості:

1.               

 

 

1.1.               

за кредитними угодами, за якими минув термін позовної давності

6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.               

за угодами, що передбачають виставлення векселя на ко-ристь кредитора, як забезпечення боргових зобов’язань дебітора на суму опротестованого в неплатежі векселя

6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.               

за договорами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини платника податку (дебітора)

6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.               

за договорами, по яких скасовано рішення про визнання їх недійсними з вини дебітора і за умови неоскарження, що була раніше віднесена до валових витрат кредитором

6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.               

за договорами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини обох сторін (дебітора та кредитора)

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.               

за договорами, які визнані не виконаними у встановле-ному порядку через обставини непереборної сили або через стихійне лихо (форс-мажор), що не вплинули на спроможність платника податку (дебітора)

6.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.               

за договорами, які визнані не виконаними у встановле-ному порядку через обставини непереборної сили або через стихійне лихо (форс-мажор), якщо дебітор не звернувся до суду (арбітражного суду) стосовно стягнення такої заборгованості протягом термінів, визначених законодавством

6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.               

за договорами, які визнані не виконаними підприємства-ми у встановленому порядку, і на майно яких не може бути звернено стягнення.

6.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.               

У разі повернення платникві податку  заборгованості:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка Д

 

 

 

 

Код

По місяцях

Протягом звітного

 

Показники

рядка

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

року

 

2.1.

у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), які були рані-ше виключені з валового доходу у зв‘язку із затриман-ням оплати їх вартості - у разі задоволення судом (арбіт-ражним судом) позову платника, у разі надходження коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг) або в разі вчинення виконавчого напису нотаріусом

6.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

фізичними особами, раніше визнаними  у судовому по-рядку безвісти  відсутніми або померлими, чи  стосовно яких органами слідства було оголошено розшук  - у ви-падках,коли ця заборгованість була включена до валових витрат.

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

в погашення заборгованості фізичній особі юридичними або фізичними особами, визнаними винними в заподіянні шкоди, попередньо включеної до складу валових витрат

6.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

виключені з валового доходу як погашення заборгова-ності внаслідок завершення ліквідаційної процедури та продажу майна позичальника

6.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Інші доходи від врегулювання сумнівної  (безнадійної) заборгованості

6.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Всього доходів від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (сума рядків з 6.1  - 6.13)

6.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Проіндексовані валові доходи від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості,                                                               з них:

6.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

доходи від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості за відвантажену власну сільськогосподарську продукцію

6.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Проіндексовані валові доходи за рік

6.17

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства___________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

Головний бухгалтер______________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

 

 

Додаток Е

 

Назва підприємства_______________________________________

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ