Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Додаток до Порядку складання декларації про прибуток підприємства

 

Декларація про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції

 

Назва підприємства

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

Форма власності (КФП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса, телефон платника

Підпорядкованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий період 199_ року                ?квартал ?півріччя ?9 місяців ?рік

 

Декларація подається до

Державної податкової адміністрації в_______________________________________