Податкове зобов’язання платника податку до Державного бюджету

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 

Показники

Код  рядка

За звітний рік

Наростаючим підсумком з по­чатку звітного року

1

Сума фактично нарахованих амортизаційних відраху­вань при застосуванні понижуючого коефіцієнта (до­даток М, сума 34.1 + 34.2 + 34.3)

45.1

 

 

2

Сума амортизаційних відрахувань із застосуванням по­нижуючого коефіцієнта 0,7 (рядок 45.1 : 6 х 7)

45.2

 

 

3

Прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 (рядок 45.2 - 45.1)

45.3

 

 

4

Нарахований податок на прибуток, одержаний у зв’яз­ку зі зміною понижуючого коефіцієнта (рядок 45.3 х 0,30)

45.4

 

 

5

Нараховані авансові внески до Державного бюджету

45.5

 

 

6

Сума податку, яка підлягає нарахуванню до Держа­вного бюджету, за особовим рахунком платника:­

 

 

 

7

підлягає нарахуванню - за позитивного значення різ­ниці між рядками (45.4 - 45.5)

45.6

 

 

8

підлягає зменшенню - за від’ємного значення різниці між рядками (45.4 - 45.5)

45.7

 

 

 

Керівник підприємства _______________________________

                                                  (підпис, прізвище)

Головний бухгалтер __________________________________

                                                  (підпис, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Р

 

Назва підприємства_______________________________________

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ