Амортизаційні відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 

Показники

Код  рядка

За звітний рік

1.            

Сума амортизаційних відрахувань по вартості основних фондів, нематеріальних активів та від вартості фактично проведених поліпшень по об’єктах оперативного лізингу:

 

 

 

1.1.         

група 1

34.1

 

 

1.2.         

група 2

34.2

 

 

1.3.         

група 3

34.3

 

 

1.4.         

нематеріальні активи

34.4

 

 

2.            

Загальна сума амортизаційних відрахувань   (сума рядків 34.1 - 34.4),                                                                                                 з них:

34.5

 

 

2.1.         

сума амортизаційних відрахувань, пов`язана з виробництвом власної сільськогосподарської продукції.

34.6

 

 

 

 

 

Керівник підприємства___________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

Головний бухгалтер______________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

 

 

 

 

Додаток Н

 

Назва підприємства_______________________________________

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ