Витрати за іншими операціями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 

Код

По місяцях

Протягом звітного

 

Показники

рядка

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

року

 

1.               

Сума збитків, одержана власником корпоративних прав, внаслідок повної ліквідації підприємства, за умови, якщо сума коштів або вартість майна, отримана у вигляді компенсації, менша номінальної вартості корпоративних прав

28.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.               

Сума збитків, одержана учасниками спільної діяльності без створення юридичної особи у разі, якщо сума коштів або вартість майна, одержана при завершенні спільної діяльності, є меншою від балансової вартості матеріальних цінностей та коштів, переданих для здійснення спільної діяльності

28.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.               

Сума коштів та вартість майна, добровільно перерахованих до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, але не більше 4 відсотків оподаткованого прибутку

28.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.               

Сума податку на додану вартість, сплачена у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг) підприємств, які не зареєстровані як платники податків на додану вартість 

28.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.               

Сума внесених (нарахованих) податків, зборів, обов`язкових платежів, за винятком податку на землю, що використовується в сільськогосподарському обороті

28.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.               

Витрати, пов`язані з поліпшенням основних фондів,                     з них:

28.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.               

витрати, пов`язані з поліпшенням основних фондів, що використовуються для виробництва власної сільськогосподарської  продукції

28.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.               

витрати на утримання та експлуатацію об`єктів соціальної інфраструктури

28.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.               

Інші витрати

28.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.               

Всього витрат  (сума рядків з 28.1 по 28.9)

28.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.               

Проіндексовані валові витрати

28.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.               

Проіндексовані валові витрати за рік

28.12

 

 

 

 

 

Керівник підприємства___________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

Головний бухгалтер______________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

 

 

 

 

Додаток Л

 

Назва підприємства_______________________________________

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, які за своїм змістом підлягають вилученню зі складу валових витрат з метою оподаткування

 

 

 

Код

По місяцях

Протягом звітного

 

Показники

рядка

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

року

 

 

Витрати підприємств від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва

29.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з діяльністю за межами митної території України за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування

29.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

29.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього витрат   (сума рядків з 29.1 по 29.3)

29.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проіндексовані валові витрати

29.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проіндексовані валові витрати за рік

29.6

 

 

 

 

 

Керівник підприємства___________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

Головний бухгалтер______________________________________

                                                                                (підпис,    прізвище)

 

 

 

Додаток М

 

Назва підприємства_______________________________________

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ